top of page
Thuisverpleging Herent

De werkwijze en tarieven van Thuisverpleging Herent

Ruime medische expertise

Patiëntenzorg op mensenmaat

U, uw familie, uw behandelende arts of sociaal assistente uit het ziekenhuis of mutualiteit neemt contact met ons op en via de informatie die we krijgen wordt een eerste contact en eventueel verdere zorgmomenten afgesproken.

Multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners

In het belang van de patiënt vinden we een nauwe samenwerking belangrijk met andere zorgverleners zoals dokter, kinesist, gezinszorg. Bij problemen tijdens onze zorgen brengen we de huisarts op de hoogte of vragen advies.

patiëntenzorg
Multidisciplinaire samenwerking

Informatie

Wij zijn verplicht om bij elk huisbezoek de eID-kaart van onze patiënt in te lezen. Het RIZIV vereist dat we elke patiënt een bewijsstuk afleveren waarop onze toegediende zorgen weergegeven worden. Indien we uw toestemming krijgen, kan dit ook digitaal waarbij de patiëntenfactuur dan via  www.patientenfactuur.be consulteerbaar is.
Elke patiënt heeft bij ons een digitaal dossier (m.u.v. palliatieve patiënten, zwaar zorgbehoevende patiënten en patiënten waar medicatie wordt klaargezet, daar werken we ook met een papieren dossier bij de patiënt thuis).

zorgverzekering
Informatie
Derdebetalerssysteem

Vergoedingen en terugbetalingen

Zorgen met nomenclatuurnummer worden vergoed door het RIZIV en worden terugbetaald door de mutualiteiten. Thuisverpleging Herent is geconventioneerd en werkt met een derdebetalersregeling, waarbij we de betaling direct met de mutualiteiten afhandelen. Indien de patiënt kan terugvallen op een hospitalisatieverzekering vragen wij het remgeld.

Voor zorgen MET nomenclatuurnummer, maar buiten het wettelijk kader vragen wij een vaste vergoeding (bedrag wordt afgesproken) waarvoor de patiënt een afrekening zal ontvangen. 

 

  • Tweede bezoek zonder te voldoen aan de criteria voor forfait A, B of C (zoals ’s avonds helpen bij kledij uittrekken en klaarmaken voor de nacht)

  • Oogindruppeling zonder operatie

  • Bloedafname

  • Toedienen van puffs zonder andere zorgen

 

Voor zorgen ZONDER nomenclatuurnummer wordt er in samenspraak een zorgcontract opgemaakt waarin afspraken en vergoeding vermeld staan.

 

Als de patiënt afwezig is zonder te verwittigen, rekenen wij € 25 aan.

vergoedingen

Bijscholing

Patiënten worden vandaag sneller ontslagen uit het ziekenhuis, waardoor specifieke zorgen meer dan vroeger verhuizen naar thuiszorg. Om onze patiënten te omringen met de beste zorgen, volgen we op regelmatige basis bijscholingen om bij te blijven in nieuwe inzichten, technieken en veranderingen in thuisverpleging. 

Bijscholing
bijscholing
Thuiszorg op (mensen)maat

CONTACT

Meer weten over onze werkwijze of tarieven? Thuisverpleging Herent staat u graag te woord, contacteer ons gerust!

bottom of page